Zadanie-Wodór reaguje z różnymi substancjami.Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru,wykorzystując wymienione ponizej substraty i produkty.
SUBSTRATY:siarka,chlor,azot,fosfor,tlen,tlenek miedzi(2),sód,wapń.
PRODUKTY:miedź,woda,wodoroek wapnia,amoniak,siarkowodór,wodorek sodu,woda,chlorowód,fosforwodór.

POMÓŻCIE,ODWDZIĘCZE SIĘ.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T21:13:56+01:00
Wodór+siarka(2)-siarkowodór
wodór+chlor-chlorowodór
wodór+azot(3)-amoniak
wodór+fosfor-fosforowodór
wodór+tlen-woda
wodór+tlenek miedzi(2)-miedź+woda
wodór+sód-wodorek sodu
wodór+wapń-wodorek wapnia
1 5 1