89. Podstawą naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych jest:
a) przychód;
b) przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne;
c) przychód pomniejszony o składki na wszystkie ubezpieczenia;
d) przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne i koszty uzyskania przychodu;

1

Odpowiedzi

2010-01-29T21:10:48+01:00