Podaj kratkę, która mówi że to prawdziwe zdanie dotyczące życia gospodarczo-kulturalnego w Polsce w II połowie XVIII wieku.

A.) Szkła rycerska miała przygotowywać do służby w armii lub w urzędach.
B,) Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym ministerstwem oświaty w Europie, bardzo unowocześniając szkolnictwo w Polsce.
C.) Król Stanisław August Poniatowski wspierał kulturę i organizował na swoim dworze spotkania literacki w każdy wtorek.
D.) W II połowie XVIII wieku z inicjatywy króla przebudowano Zamek Królewski i zbudowano Łazienki Królewskie w Warszawie.
E.) Za ojca polskiego Teatru Narodowego uważa się Wojciecha Bogusławskiego.
F.) Sytuacja gospodarcza Polski była bardzo zła z powodu kłopotów politycznych kraju.

2

Odpowiedzi

2010-01-29T21:15:36+01:00
D)W II połowie XVIII wieku z inicjatywy króla przebudowano Zamek Królewski i zbudowano Łazienki Królewskie w Warszawie.
2 5 2
2010-01-29T21:23:22+01:00
A.) Szkoła rycerska miała przygotowywać do służby w armii lub w urzędach.
1 1 1