91. Benchmarking to:
a) wykrywanie czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany efektywnie a następnie wskazanie podobnych możliwości we własnym przedsiębiorstwie; to uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk;
b) styl zarządzania, którego jednym z głównych celów jest dbałość o środowisko naturalne;
c) strategia działania agencji reklamowej, polegająca na wykorzystaniu głównie narzędzi z grupy ATL;
d) jedno z narzędzi merchandisingu;

2

Odpowiedzi

2010-01-29T21:13:38+01:00