Odpowiedzi

2010-01-29T21:14:27+01:00
Wpaść jak po ogień-przyjść, zjawić się gdzieś na chwilę, przybywszy odejść skądś szybko, śpiesząc się

Krzyżowy ogień pytań -szereg szybko następujących po sobie pytań zadawanych w celu wydobycia zeznań, zwierzeń w taki sposób, by pytany nie miał czasu na kontrolowanie swych odpowiedzi
4 4 4