Zad.1
a) x(x-3) = (x+2)² -x²
b)x² -7x=0
c)5x² -15=0

zad.2.wyłacz czynnik przed znak pierwiastka
a)√27 b) ∛24 c) ∛3000 d) √175

zad.3
a)(2√2)³ b)∛3√81

zad.4 rozwiaz w postaci jednej potegi
a) (3²)⁷ x ( 1/9)⁵ b) (2⁵ : 8⁶)¹⁷

zad.5 dwie grupy złożone z 36 pracowników pracowały razem 561,6 godz. Każdy pracownik z pierwszej grupy pracował 14,2 godz ,a każdy pracownik drugiej grupy 17,35 godz.Ilu pracowników było w każdej grupie??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T21:18:24+01:00