1. Popyt na pracę można opisać jako:
a) liczbę osób w wieku produkcyjnym poszukująca pracy przy określonych stawkach płacy realnej;
b) ilość miejsc pracy zajmowanych przez pracowników pełnozatrudnionych;
c) liczba osób, jaką jest skłonny zatrudnić rząd;
d) ilość osób, jaka pracodawcy są skłonni zatrudnić przy określonych stawkach płacy realnej;

2

Odpowiedzi

2010-01-29T21:17:50+01:00
2010-01-29T21:23:59+01:00