Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T21:22:25+01:00
Sieci troficzne tworzone są przez wzajemnie przeplatające się łańcuchy pokarmowe, tak więc te Sieci mogą być mniej lub bardziej złożone, wynika to gł. z obecności w danej biocenozie organizmów o różnych poziomach troficznych i przedostawania się do niej organizmów ze środowisk sąsiednich.
Łańcuch troficzny- szereg organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każda poprzedzająca grupa jest podstawą pożywienia następnej Łańcuchy troficzne tworzą sieć zależności pokarmowych.


np. ziemniak - stonka - bażant - lis
9 4 9