101. PKB przedstawia:
a) wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych w Polsce ( zarówno przez Polaków, jak i obcokrajowców) w danym roku;
b) wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez naród (ogół obywateli w kraju i za granicą) w danym roku;
c) polską klasyfikację bieżących obrotów z zagranicą;
d) wartość obrotu pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej;

3

Odpowiedzi

2010-01-29T21:23:33+01:00
2010-01-29T22:50:59+01:00