Odpowiedzi

2010-01-30T02:57:35+01:00
Zad.10
7⁴⁰-16¹⁰ to 8,5godz pracy
8,5 *8,40zł=71,40zł -odp.d

Zad.11
20-100%
15-x

20x=1500% /:20
x=75% -odp.c

Zad.12
im większy mianownik tym mniejszy ułamek, czyli odp c
bo np. x=10 to 7/12
a to jest mniejsze od 7/(10+1)=7/11

zad.13
√65025=255 odp.b

zad.14
0,03=3/100 <1/3

1/0,03=1/(3/100)=1*100/3=100/3 >1/3-odp.b

(1/3)²=1/9 <1/3=3/9

2/7=6/21 < 1/3=7/21

zad.15
24%-60
100%-x

24x=6000 /:24
x=250 odp.d

zad.16
(3²/₅)/(11⅓)=¹⁷/₅ *³/₃₄=¹/₅ *³/₂=³/₁₀=0,3 odp.d

zad.17
średnia arytmetyczna
130/5 =26 czyli środkowa liczba to 26 -odp.b

zad.18
1500+ x/100 *1500=4500
x/100 *1500=4500-1500
15x=3000 /:15
x=200% odp.d

zad.19
(x+b)/2 =ab /*2
x+b=2ab
x=2ab-b odp.d

zad.20
45min=¾h
20min=⅓h

(¾h+⅓h+⅔h)/3=(⁷/₄h)/3=⁷/₄h *⅓=⁷/₁₂ h odp.a

zad.21
32+ x/100 *32=52
x/100 *32=52-32
x/100 *32=20 /*100
32x=2000 /:32
x=62,5% ≈63% odp.b

zad.22
½*8⁶=½*(2³)⁶=2⁻¹*2¹⁸=2¹⁷ odp.c

zad.23
odp.c

zad.24
odp.c

-2<(x+1)/2 <2 /*2
-4<x+1<4 /-1
-4-1<x<4-1
-5<x<3
x∈(-5;3)

zad.25
x+50%x=12
x+½x=12
³/₂x=12 /*2
3x=24 /:3
x=8 odp.c

zad.26
110:8≈14
14*2=28

28:8≈4
4*2=8

8:8=1

14+4+1=19 odp.b

zad.27
(50p +30*80)/80=50p/80 +30*80/80=5/8 p +30 odp.b

zad.28
4+2=6 czarnych owiec
30+2=32 owce

6/32=3/16 odp.d

zad.29
15⁵¹-16⁰⁰ to 9min
9min+18min=27min

27/60 =9/20 odp.c

zad.30
(-1)¹²⁸=1
(½)⁻²=2²=4 odp.b
2⁻³=(½)³=¹/₈
1¹⁰³=1

zad.31
270 -x/100 *270=216
-27x/10 =216-270
-27x/10 =-54 /*10
-27x=-540 /:(-27)
x=20% odp.b

zad.32
x-⅓x=⅔x
⅔x-¾(⅔x)=⅔x-½x=⁴/₆x-³/₆x=¹/₆x
czyli ¹/₆ bałwana czyli odp.c

zad.33
odp.a
bo np.
n=3
3²+3=9+3=12

zad.34
³√(-9-⁷/₂₇)=³√[(-243 -7)/27]=³√(-250/27)=-⅓ ³√(125*2)=-⁵/₃ ³√2 odp.c

zad.35
375-40%*375=375-0,4*375=375-150=225zł odp.c

zad.36
⁴/₇x=36 /*7
4x=252 /:4
x=63 odp.b

zad.37
(k+2k+3k)/3=18
6k/3=18
2k=18 /:2
k=9 odp.d

zad.38
3¹/₅ :³/₂₀=¹⁶/₅ *²⁰/₃=¹⁶/₁ *⁴/₃=⁶⁴/₃=21⅓ ≈21 odp.d

zad.39
(⅓+¹/₆+½)/3=(²/₆+¹/₆+³/₆)/3=⅓ odp.d

zad.40
odp.d ponieważ ½ nie jest liczbą całkowitą

zad.41
(3+7+11+2-3-5-4)/7=11/7=1⁴/₇ ≈+2°C odp.b

zad.42
odp.b ponieważ zaokrągleniem liczby 3,16≈3,2

zad.43
√x-√16-√(x-16)
x=25
√25-√16-√(25-16)=5-4-√9=1-3=-2 odp.c

zad.44
√(x+1)/(x-2)
D: x+1≥0
x≥-1

x-2≠0
x≠2

D: x∈<-1;+∞) \ {2} odp.d

zad.45
odp.a ponieważ średnia masa dwóch podanych belek wynosi 73,5kg czyli nie może być mniejsza

zad.46
odp.c ponieważ liczba pierwsza to liczba która dzieli się przez 1 i przez samą siebie

zad.47
odp.c

zad.48
(x-2+4+16+20)/5=8 /*5
x+38=40
x=40-38
x=2 odp.c

zad.49
odp.b

zad.50
⅓x+½x=x-15
²/₆x+³/₆x=x-15
⁵/₆x=x-15 /*6
5x=6x-90
5x-6x=-90
-x=-90
x=90 odp.c

zad.51
<-2;3) odp.b

zad.52
x% *y=20
x/100 *y=20 /*100
xy=2000 /:x
y=2000/x odp.d

zad.53
b-a=c-b odp.c ponieważ są to kolejne liczby więc ich różnica jest równa 1 czyli taka sama

zad.54
I1-I2-3II=I1-I-1II=I1-1I=I0I=0 odp.a

zad.55
1/x=3
y=3

1/x=y /*x
xy=1 /:y
x=1/y odp.c

zad.56
20-62,5%
x-100%
62,5x=2000 /:62,5
x=32

32-20=12 dziewcząt odp.b

zad.57
-1≤3-x≤1 /-3
-4≤-x≤-2 /*(-1)
4≥x≥2
x≥2
x≤4
x∈<2;4> odp.d

zad.58
x--->5/4x

5/4x -100%
x-y

5/4 y=100% /*4
5y=400% /:5
y=80%

100%-80%=20% odp.a

zad.59
40-35=5 przyjmowanych przez redaktora

40-100%
5-x

40x=500% /:40
x=12,5% odp.a

zad.60
15%x+748=x
0,15x -x=-748
-0,85x=-748 /:(-0,85)
x=880 odp.b

Pozdrawiam
1 5 1