Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T21:29:11+01:00
O ile zagrożenia naturalne towarzyszyły człowiekowi od samego początku egzystencji, o tyle zagrożenia techniczne zmieniły swój charakter i zasięg w miarę rozwoju techniki, zagospodarowania terenów, wykorzystania coraz nowszych rozwiązań technologicznych. Zapobieganie skutkom tych zdarzeń, polega na odpowiednim projektowaniu konstrukcji obiektów budowlanych, tak aby były one zdolne przenieść siły powstałe podczas trzęsień ziemi. Podstawowe założenia uwzględniane dla zapobieżenia skutkom trzęsień ziemi to:

* Zrozumienie współdziałania sił przenoszonych wzajemnie pomiędzy obiektem budowlanym a podłożem w miejscu posadowienia.
* Przewidywanie potencjalnych skutków trzęsień ziemi w obszarach zurbanizowanych
* Zaprojektowanie, wybudowanie oraz utrzymanie konstrukcji w zgodzie z wymaganiami normowymi odnoszącymi się do oceny szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
Prawidłowo zaprojektowany obiekt budowlany odporny na skutki trzęsień ziemi nie musi być ani przesadnie kosztowny, ani przesadnie wytrzymały.
192 4 192