Odpowiedzi

2009-10-05T19:36:53+02:00
Zad 1
a) 2 C₃H₇COOH + Ca(OH)₂ -> (C₃H₇COO)₂Ca + 2 H₂O
b) 2 C₃H₇COOH + MgO -> (C₃H₇COO)₂Mg + H₂O
c) 2 C₃H₇COOH + 2 K -> 2 C₃H₇COOK + H₂^

Zad 2
Równania od góry: całkowite, półspalanie, niecałkowite

a) 2 C₇H₁₄ + 21 O₂ --> 14 CO₂ + 14 H₂O
C₇H₁₄ + 7 O₂ --> 7 CO + 7 H₂O
2 C₇H₁₄ + 7 O₂ --> 14 C + 14 H₂O

b) 2 C₁₀H₁₈ + 29 O₂ --> 20 CO₂ + 18 H₂O
2 C₁₀H₁₈ + 19 O₂ --> 20 CO + 18 H₂O
2 C₁₀H₁₈ + 9 O₂ --> 20 C + 18 H₂O

c) C₈H₁₇OH + 12 O₂ -> 8 CO₂ + 9 H₂O
C₈H₁₇OH + 8 O₂ -> 8 CO + 9 H₂O
C₈H₁₇OH + 4 O₂ -> 8 C + 9 H₂O