Odpowiedzi

2010-01-29T21:31:54+01:00
A)H[F] - jednowartościowa
b)H[CIO] - jednowartościowa
c)H3[BO3] - trójwartościowa
d)H2[S] - dwuwartościowa
e)H3[PO4] - trójwartościowa
f)H[Br] - jednowartościowa
g)H[CIO3] - jednowartościowa
h)H2[CO3] - dwuwartościowa
j)H2[SO4] - dwuwartościowa
k)H[NO2] - jednowartościowa
l)H[Cl] - jednowartościowa

W nawiasie kwadratowym jest reszta kwasowa ;*
2 2 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T21:32:04+01:00
A)HF - reszta kwasowa: F , wartościowość:I

b)HCIO - reszta kwasowa: ClO , wartościowość: I

c)H3BO3 - reszta kwasowa: BO3, wartościowość III

d)H2S - reszta kwasowa: S , wartościowość II

e)H3PO4 - reszta kwasowa: PO4 , wartościowość III

f)HBr - reszta kwasowa: Br, wartościowość I

g)HCIO3 - reszta kwasowa: ClO3 , wartościowość: I

h)H2CO3 - reszta kwasowa: CO3 , wartościowość: II

i)HNO3 - reszta kwasowa: NO3 , wartościowość: I

j)H2SO4 -reszta kwasowa: SO4, wartośćiowość: II

k)HNO2 - reszta kwasowa: NO2 , wartościowość: I

l)HCl - reszta kwasowa: Cl, wartościowość: I

Reszta kwasowa to atom lub grupa atomów stojąca za wodorem.
Wartościowość zależy od liczby atomów wodoru w cząsteczce.
:)
22 4 22
2010-01-29T21:45:32+01:00
HF to jest F⁻ czyli I
HCIO reszta ClO⁻ czyli I
H3BO3 reszta BO₃³⁻ czyli III
H2S reszta S²⁻ czyli II
H3PO4 reszta PO4³⁻ czyli III
HBr reszta Br⁻ czyli I
HCIO3 reszta ClO3⁵⁻ czyli V
H2CO3 reszta CO3²⁻ czyli II
HNO3 reszta NO⁻ czyli I
H2SO4 reszta SO4²⁻ czyli II
HNO2 reszta NO2⁻ czyli I
HCl reszta Cl⁻ czyli I
6 3 6