ZAD.1.
Wyjaśnij, kiedy stosuje się kompresję, a kiedy dekompresję danych. Uzasadnij odpowiedź.

ZAD.2.
Jakie zabezpieczenia warto zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo komputera i danych? Uzasadnij odpowiedź.

ZAD.3.
Dokończ wypowiedzi:
a) Kupię zapasową wykonuje się w celu...
b) Punkty przywracania stosuje się, jeśli...
c) Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows służy do...

ZAD.4.
Z jakiego polecenia skorzystasz, aby osiągnąć wymienione rezultaty?

ZAD.5.
Napisz, jakie czynności należy wykonać, aby zaznaczyć poniżej wymienione elementy.
a) Ikona, folder, plik-...
b) Sąsiadujące z sobą pliki lub foldery-...
c) Niesąsiadujące z sobą pliki lub foldery-...DAM NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ, SZYBKO ROZWIĄZAĆ!

2

Odpowiedzi

2010-01-29T21:42:42+01:00
1.kompresje gdy chce się spakować plik(i)-zmniejszyć rozmiar pliku(ów),dekompresje natomiast gdy che się otworzyć spakowany wcześniej plik.
2.Ustawić trudne do złamania hasło na konto,zainstalować program antywirusowy,włączyć zaporę
3.
a)w celu przywrócenia plików po dokonaniu zmian które mogą spowodować utratę danych.
b)jeśli ostatnia zmiana konfiguracji systemu uniemożliwia jego poprawne działanie
c)do rozwiązania problemów przez użytkownika
5.
a)kliknąć na ikonę(nazwę) folderu(pliku)
b)przeciągając myszkę nad ikonami plików(folderów) z wciśniętym prawym przyciskiem
c)klikać na każdy plik(folder) z wciśniętym klawiszem CTRL.
zadania 4 nie rozumiem
18 4 18
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T21:51:05+01:00
Ad.1.Kompresję stosuje sie np zapisując obraz w formacie jpg,ponieważ program zapisujący nie zapisuje informacji o wszytkich pikselach z jakiego składa się zdjęcie,dzieki temu plik końcowy zajmuje mniej.Natomiast dekompresja zachodzi przy odtworzeniu tego pliku ponieważ program żeby wywietlić zdjęcie musi ponownie odtworzyć brakujące piksele
jest to przyjład kompresji/ dekompresji stratnej(czyli takiej w której dekompresowany plik nie jest taki sam jak oryginał)

kompresje zachodzi poprzez tworzenia archiwum np RAR,program archiwizujący zamienia w kodzie pliku powtarzające się ciągi znaków na inne mniej zajmujące.dzieki temu plik zajmuje mniej.
Natomiast przy wypakowywaniu archiwum RAR zachodzi dekompresja,program ponownie buduje pierwotny kod pliku.
to jest przykła kompresji/dekompresji bezstratnej(czyli plik koncowy jest wierny oryginałowi)

ad2.Warto zabezpieczać komputer za pomocą Firewalla programowego lub sprzętowego,ponieważ hacker znając nasz adres IP(moze go uzyskać np.poprzez skanowanie sieci) może się włamać łatwo do komputera.Firewall temu ma zapobiec
warto także stosować program antywirusowy ponieważ duzo jest plików zawirusowanych w internecie,program antywirusowy na bieżąco będzie kontrolował ściągen pliki i nas ostrzeże przed potencjalnym zagrożeniem.Także ochroni nas przed złośliwymi skryptami na stroniach www.
Warto także stosować regularne kopie zapasowe (back upy)ważnych danych,ponieważ działanie wirusa,lub chwila nieuwagi,luyb awaria dysku może nas pozbawić wyników naszej parcy lub innych zgromadzonych plików.

ad.3
a)kopie zapasową stosuje się w celu ochrony danych zgromadzonych na dysku
b) Punkty przywracania w windowsie są tworzone automatycznie co jakis czas,stosuje się w razie awari systemu,pozwolą nam one cofnąć niekorzystne zmiany w systemie
c)pomoc i obsługa techniczna w windowsie słuzy do konsultowania się legalnych użytkowników windowsa jesli mają problemy z systemem lub jego rejestracją

ad.4 Z jakiego polecenia skorzystasz aby osiągnąć wymienione rezulataty (zrobione na podstawie funkcji opisanych w ćw 3)

-Aby utworzyć kopie zapasową mozna skorzystać z narzędzia systemu windows
aby wykonać kopię zapasową należy
należy zainstalować doddatek z plyty instalacyjnej windowsa
potem wejśc w start,narzędzia systemowe,kopia zapasowa
po uruchomieniu programu kliknąc "tryb zaawansowany"
kliknąć na karte "kopia zapasowa"
kliknąć w menu "zadanie" wybrać polecenie "nowe"
wybierz dyski lub pliki do skopiowania
wybierz miejsce swojej docelowe kopii zapasowej na liście
kliknij rozpocznij
mozna także skorzystać z innych narzędzi np programu "ghost" którym mozna zrobić obraz całego dysku twardego a potem to odtworzyć w razie awarii dysku
-Aby skorzystać z punktu przywracania należy skorzystać z windowsowego programu instrukcja:
wejdź w start,wszystkie programy,akcesoria,narzędzia systemowe,przywracanie systemu włączy się wbudowany program do przywracania systemu
kliknij na "przywróć system komputera do wcześniejszego punktu"
potem patrząc po dacie wybierz najnowszy punkt przywracania i zatwierdź ,mogą się pojawić wyswietlone zmiany jakie zostaną przywrócone w systemie,kliknij ok potem dalej
-Aby skorzystać z usług pomocy technicznej mozna się z nią skontaktowac pod specjalnym numerem telefonu,powinien być podany w ksiązeczce dołączonej do windowsaad5.aby zaznaczyć ikonę kliknę na nią lewym klawiszem
aby zaznaczyć sąsiadujące pliki lub foldery trzymając lewy klawisz i zaznacze te elementy
aby zaznaczyć niesąsiadujące pliki i foldery nacisnę klawisz CTRL I klikając lewym klawiszem myszki zaznaczę je
29 4 29