Prosze o przetłumaczenie tego na j. polski .

Dear Mr. Ciapa
Thank you for sending us your P85(S) and P86 for the tax year ending 5 april 2010r.
We still need your help to allow us to check that you have paid the correct amount of tax and to brig your tax records up to date. Some of your employment details are not available to us.
Would you please send us your P45 for the tax year ending 5 April 2009 for your employment with Smart Recruitment Solutions Swindon Ltd.

Please let me have the original documents. I will return these to you once I have completed my checks.

If you contact us, please quote your National Insurance number and provide a daytime phone number.

Tours sincerely.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-31T18:50:41+01:00
Drogi Pan Ciapa
Dziękuję dla wysyłania nam twój P85(S) i P86 przez podatkowy rok kończący 5 april 2010r.
Nadal potrzebujemy, by twoja pomoc pozwolił nas, by sprawdzić, że zapłaciłeś poprawną ilość podatku i do brig twoje podatkowe zapisy nowoczesne. Trochę twoich szczegółów zatrudnienia nie jest dostępne dla nas.
Czy proszę wysłałbyś nam twojego P45 przez podatkowy rok kończący 5 kwietnia 2009 dla twojego zatrudnienia z Inteligentnym Ltd Swindon Rozwiązań Rekrutacji.

Proszę pozwolić mi mieć oryginalne dokumenty. Zwrócę te do ciebie raz uzupełniłem moje kontrole.

Jeżeli kontaktujesz się z nami, proszę zacytować twój Narodowy numer Ubezpieczenia i dostarczyć numeru telefonu dnia.

Tournee szczerze.