Bardzo proszę o pomoc:

1. Sprawdź, czy liczba x=2/√7-3 +√7 jest wymierna i oblicz x^-3

2. Korzystając ze wzoru (a+b)^4 = a^4 + 4a^3 b + 6a^2 b^2 + 4ab^3 + b^4, oblicz (√3 + 2√2)^4 i wynik przedstaw w najprostszej postaci

3. Jakim procentem liczby 452 jest liczba x, jeśli x= 23^1/2 - 64^2/3 + 0,0081^-1/4 -(27/8)^-2/3 +3^-2+ (3,2)^0

4. Oblicz NWD(a,b) - NWW(a,b), jeśli a = 3^7*4^12*9^10/4^10 * 9^13, b= 3/√7-2 +12 - √7

Z góry bardzo dziękuję

1

Odpowiedzi

2010-01-29T23:49:39+01:00
1.najpierw usawam niewymiernosc;

x=((2√7+6)/-2)+√7
teraz po skroceniu
-√7-3+√7=-3 liczba wymierna

2.
9+24√6+144+32√6+64=217+56√6

3. troche mi sie nie podoba to 23 na poczatku, ale jak nie popelniles bledu w przepisywaniu to wynik jest taki:
√23-16+(100/3)-(4/9)+(1/9)+1=√23+18

4. po sprowadzeniu dziewiatek do postaci 3 do x potegi i skroceniu wychodzi ze a=48

po usunieciu niewymiernosci wychodzi ze b=14


zatem: NWD=2 NWW=336
1 5 1