Odpowiedzi

2010-01-30T02:16:57+01:00
4HNO3+Cu=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O,
Reakcje połówkowe reakcji redox;
NO3(-)+2H(+)+1e=NO2+H2O I 2,
Cu-2e=Cu(2+),
2NO3(-)+4H(+) +2e =2NO2+2H2O.
Cu-2e=Cu(2+)
2NO3(-)+Cu+4H(+)=Cu(2+)+2NO2+2H2O.