Zad.4. Rowerzysta przebył drogę 10 km w czasie 30 min,a następnie 20 km w czasie 1,5 godziny.Oblicz średnią prędkość rowerzysty na całej trasie.
Zad.5. Na autostradzie po dwóch równoległych pasach, jadą w tę samą stronę dwa samochody z jednakową prędkością 120km/h.
a)oblicz prędkość, z jaką poruszają się względem siebie te samochody
b)oblicz prędkość, z jaką poruszają się te samochody względem jezdni

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T23:30:17+01:00
Zad 4
v=s/t
v=1000\30 v=2000/90
v= 33 km/h v=22 km/h

Vśr= (33+22) / 2
Vśr= 22,5 km/h

Zad 5
a) 0 km/h - prędkośc obu pojazdów jest taka sama
b) 120 km/h - prędkośc pojazdu jest równa 120 km/h natomiast jezdnia się nie porusza wiec jej prędkośc jest równa 0 km/h