1. w pewnym gimnazjum sa trzy klast trzecie .w klasnie IIIa jest 16 chlopcow i stanowia oni 50% tej klasy,w klasie IIIb jast 7 chlopcow i stanowia oni 25% tej klasy,a w klasie IIIc jest 12 chlopcow i satanowia oni 48% tej klasy.Jaki procent uczniow klas trzecich stanowia dziewczeta?zapisz obliczenia.

2.w 3 kg roztworu znajduje sie 6 dag cukru.Jakie stezenie procetowe ma ten syrop?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T08:32:40+01:00
Zad.1.

IIIa 16ch = 50% czyli dziewczyn jest też 16
IIIb 7ch = 25%

7 = 25%
x = 100%

x= ( 7*100%) / 25%

x= 7*4

x= 28 <---- tyle jest wszystkich w IIIb
28-7= 21 <---tyle jest dziewczyn w IIIb

IIIc 12ch = 48%

12 = 48%
x = 100%

x=( 12 * 100%) / 48%

x=25 <--- tyle wszystkich w IIIc
25 - 12= 13<---- tyle dziewczyn w IIIc

16+21+13= 50<----tyle wszystkich dziewczyn

32+28+25= 85<---- tyle wszystkich uczniów

85 = 100%
50 = x

x=( 50*100%)/ 85
x=58.8%
w przybliżeniu x=59%

Odp.Dziewczyny stanowią 59% wszystkich uczniów gimnazjum.

Zad.2.

6 dag x 100 % =600%
600%/ 300 dag = 2 %
2010-01-30T08:32:49+01:00
1.
III a :
16 chłopców - 50 %
16 x 2 = 32 uczniów - 100 %
16 dziewcząt - 50 %

III b :
7 chłopców - 25 %
7 x 4 = 28 osób - 100 %
28 - 7 = 21 dziewcząt - 75 %

III c :

12 chłopców - 48 %
1 % -0,25
100 % - 25 osób

25 osób - 12 chłopców = 13 dziewcząt

32 + 28 + 25 = 85 osób -100 % uczniów z wszystkich klas
16 dz + 21 dz + 13 dz = 50 dz

85 - 100 % 5000 : 85x : 85
50 - x x = 58,8 %

odp. Dziewczęta stanowią 58,8 osób w klasach III tej szkoły.2.

Cp = 6 dag x 100 % / 300 dag = 600 dag : 300 dag = 2 %

odp.Ten syrop ma stężenie 2 %.