1. Dzieci nieopodal polany dostrzegły prostopadłościenny karmnik o wymiarach 20 cm x 30 cm x 40 cm wypełniony do 1/4 wysokości ziaren. Oszacuj objętość ziarna znajdującego się w karmniku. Odpowiedź wyraź w decymetrach sześciennych.

2,Odległość między dwoma miejscowościami wynosi 280 km. Z obu miejscowości wyjeżdżają naprzeciw siebie dwa motorowe. Jeden z prędkością 40 km/h, a drugi z predkością 30 km/h. Po ilu godzinach się spotają?

3. Z portu wypłynął statek i oddalał się z prędkością 24 km/h. cztery godziny później wypłynęła za nim motorówka z predkością 56 km/h. Po ilu godzinach i w jakiej odległości od portu motorówka dogoni statek ?

Za szybką i dobrą odpowiedź nagradzam najlepszą odpowiedzią!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T08:31:21+01:00
1.20cm=2dm
30cm=3dm
40cm=4dm
V=4dm*3dm*2dm
V=24dm³
24m³*1/4=6dm³

2.40km/h+30km/h=70km/h
280km:70km/h=4h

3.24km/h*4h=96km
56km/h-24km/h=32km/h
96km:32km/h=3h <--- czas po którym motorówka dogoni statek
4h+3h=7h
7h*24km/h=168km <--- odległość od portu
2010-01-30T11:42:40+01:00
zad. 1.
20cm= 2dm
30cm= 3dm
40cm= 4dm

V= 2*3*4
V= 24dm3
Vziaren= 24:4=6dm3
Objętośc ziaren: 6dm3