"........ w roku armia turecka przekroczyła granice rzeczy pospolitej i zorpoczęła oblężenie ....................... . Twierdzę tę ........................... bez większego oporu. Podpisano również traktat w .......................... na mocy którego Polska oddawała Turcji część Ukrainy i .......................... ."

2

Odpowiedzi

2010-01-30T09:16:57+01:00
.W 1672 w roku armia turecka przekroczyła granice rzeczy pospolitej i zorpoczęła oblężenie Kamieńca Podolskiego . Twierdzę tę zdobyła bez większego oporu. Podpisano również traktat w Buczaczu na mocy którego Polska oddawała Turcji część Ukrainy i Podola ."
29 4 29
2010-01-30T13:32:56+01:00
W 1672,kamieńca podolskiego.oddano,Buaczu,Podole
25 4 25