Da wytworzenia koszulek i spodenek sportowych używa się bawełny. Jest ona naturalnym polimerem. Polietylen, z którego wykonuje się pojemniki na napoje (nie tylko dla sportowców), jest natomiast polimerem sztucznym. Wiedząc że wzór tego polimeru to: (-CH2-CH2-)n 2-tam są małe dwójki
podaj wzór i nazwę związku (czyli meru), z którego powstaje ten polimer. Oblicz także masę cząsteczkowa tego meru. Do obliczeń przyjmij Mc= 12u
Mh=1u, Mo=16u
za najlepsza odpowiedz daje naj opinię
PROSZĘ O POMOC

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T09:15:33+01:00
Etylen
n CH2=CH2 - monomer

m CH2+CH2= 12u+1u*2+12u+1u*2
m CH2+CH2= 14u+14u=28u
28u+12u=40u