1.Gęstość Powietrza w temperaturze 0 stopni Celcjusza wynosi 1,29(kreska ułamowka) m3. Oblicz, ile kilogramów powietrza znajduje się w twoim mieszkaniu. Jaki jest ciężar tego powietrza

2.Jaką gęstość ma była o masie 45000g i o wymiarach 40cm x 10cm x 5cm? Jaka to substancja?

3.Przy Obciążeniu Sprężyny ciężarem 5N jej wydłużenie wynosiło 2,5cm. Jaki ciężar zawieszono, jeżeli ta sama sprężyna wydłużyła się o 5 cm?


Pls z Obliczeniami

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T11:27:13+01:00
1.
d= 1,29 kg/m^3
V = 3 m*2m * 2,5 m = 15 m^3 ; zakładam takie wymiary pokoju
m = ?
d = m/V
m = d*V
m= 1,29 kg/m^3 * 15 m^3 = 19,35 kg
2.
m = 45000 g
V = 40 cm*10 cm*5 cm= 2000 cm^3
d = ?
d = m/V
d = 45000 g/ 2000 cm^3= 22,5 g/cm^3
3.
F1 = 5N
x1 = 2,5 cm
x2 = 5 cm
F2 = 10 N
11 3 11