Translate.Przetłumacz.
1.Sally powinna była poinformować nas o tym problemie.
2.Nie powinieneś mówić jej o naszych planach.
3.On nie powinien był się spóźniać.
4.Joe powinien był dostać twój list dawno temu.
5.Oni powinni byli odrabiać pracę domową bardziej starannie.
6.Nie powinniśmy korzystać z komputera tak dużo.
7.Nie mogłem wczoraj spać.
8.Nie możemy spać od tego wypadku.
9.Mary nie było w domu,ale zdołałem się z nią skontaktować w biurze.
10.Rozmawiałem z nim wczoraj,ale nie zdołałem przekonać go.
11.Nie wolno im było wyjść bez pozwolenia.
12.Mogłem siedzieć do późna w zeszyły weekend.
13.Nie pozwól jej kłamać.
14.Jego rodzice pozwolili mu jechać na wakacje za granicę.
15.Rodzice kazali mu opuścić dom.
16.Kazali mu usiąść i nic nie mówić.
17.Policja zmusiła ich,żeby staneli pod ścianą.
18.Zmuszono ich do powrotu.

3

Odpowiedzi

2010-01-30T10:27:47+01:00
1.Sally should have informed us of this problem.
2.Not you should tell her about our plans.
3.On ought not to be late.
4.Joe ought to get your letter a long time ago.
5.Oni should have odrabiać homework more carefully.
6.Nie should use the computer so much.
7.Nie I could sleep yesterday.
8.Nie we can sleep in the accident.
9.Mary was not at home, but I managed to contact her office.
10.Rozmawiałem with him yesterday, but I could not convince him.
11.Nie they were allowed to leave without permission.
12.Mogłem sit late into the zeszyły weekend.
13.Nie let it lie.
14.Jego parents allowed him to go on holiday abroad.
15.Rodzice told him to leave the house.
16.Kazali him to sit down and say nothing.
17.Policja forced them that stood against the wall.
18.Zmuszono them to return.
2 3 2
  • xali
  • Początkujący
2010-01-30T10:27:52+01:00
1.Sally should have informed us of this problem.
2.Not you should tell her about our plans.
3.On ought not to be late.
4.Joe ought to get your letter a long time ago.
5.Oni should have odrabiać homework more carefully.
6.Nie should use the computer so much.
7.Nie I could sleep yesterday.
8.Nie we can sleep in the accident.
9.Mary was not at home, but I managed to contact her office.
10.Rozmawiałem with him yesterday, but I could not convince him.
11.Nie they were allowed to leave without permission.
12.Mogłem sit late into the zeszyły weekend.
13.Nie let it lie.
14.Jego parents allowed him to go on holiday abroad.
15.Rodzice told him to leave the house.
16.Kazali him to sit down and say nothing.
17.Policja forced them that stood against the wall.
18.Zmuszono them to return.
2010-01-30T13:08:20+01:00
1.Sally should have informed us about this problem.
you should tell her
2.Nie about our plans.
3.On should not have been late.
4.Joe should long ago have got your letter to this.
5.Oni should more thoroughly have done the home work.
we should so a lot of use
6.Nie the computer.
yesterday I could sleep
7.Nie.
we can sleep
8.Nie from this incident.
9.Mary was not at the home, but I managed to get in touch with her in the office.
10.Rozmawiałem with him yesterday, but I did not manage to convince him.
one they was to go out 11.Nie without permission allowed.
to sit
12.Mogłem to late in zeszyły the weekend.
let her
13Nie lie.
parents let him 14.Jego go on the holiday for the border.
15.Rodzice told him to lower the house.
to sit down him
16.Kazali and not tell anything.
17.Policja forced them enough staneli under the wall.
18.Zmuszono their to the return.