Odpowiedzi

2011-07-10T16:36:00+02:00

Elektrolit - to taka substancja, która po rozpuszczeniu w właściwym rozpuszczalniku, a nieraz też po stopieniu ulegnie dysocjacji. W roztworze wodnym tworzą się swobodnie poruszające się jony. Jony naładowane dodatnio to kationy, a ujemne aniony. Potwierdzeniem obecności jonów w roztworze jest zjawisko przewodzenia prądu elektrycznego przez wodne roztwory elektrolitów. Elektrolitami są : sole, kwasy oraz zasady.
Elektrolity :
- sól kuchenna (chlorek sodu - NaCl) - stały NaCl ma postać krystaliczną i ma budowę jonową Na+ Cl-. Po dodaniu do wody zachodzi dysocjacja. W postaci wodnego roztworu NaCl jest elektrolitem jak również i stopiony (pod wpływem wysokiej temp).
- ocet (wodny roztwór kwasu octowego - CH3COOH)
- woda deszczowa (ma odczyn kwaśny pH około 5,7)


  • Użytkownik Zadane
2011-07-10T16:55:10+02:00

Elektrolity - to zwiazki które (najczęściej pod wpływem wody) rozpadaja się na jony, ich funkcja jest przewodzenie prądu elektrycznego w rozworze wodnym.


Sól kuchenna (chlorek sodu) jest silnym elektrolitem w postaci wodnego roztworu.

 

ocet

 

woda deszczowa