Przetłumacz na polski :

1)Everyone in San Francisco left their jobs and became gold diggers. San Francisco was almost empty. In August 1848 the Governor of California sent some gold to the President of the USA.
When the people of New York saw the gold, the gold rush really began. By 1850 the population of California was 100,000.

2)Some men found a lot of gold, but others weren't so lucky. And what happened to Sam Brennan and James Marshall? One of them became a millionaire but the other man didn't. Can you guess who became a millionaire.


Proszę POMOCY!!!

3

Odpowiedzi

2010-01-30T10:38:24+01:00
1) każdy w San Francisco zostaje w pracy i stał się poszukiwaczami złota. San Francisco było pustawe. W sierpniu 1848 Gubernator Kalifornii wysłał jakieś złoto Prezydentowi USA. gdy mieszkańcy Nowy Jork zobaczyli złoto, gorączka złota naprawdę zaczęła. Przed 1850 populacja Kalifornii była 100,000.2) jacyś ludzie zakładają dużo złota ale inni nie mieli szczęście tak. I co zdarzyło się Sam Brennan i James Marshall? Jeden z nich został milionerem ale innym człowiekiem nie. Możesz zgadywać kto został milionerem.
  • Użytkownik Zadane
2010-01-30T10:38:45+01:00
1)Każdy w San Francisco zostawia swoja prace i staje się poszukiwaczem złota. San Francisco stało się pustawe. W sierpniu 1848 Gubernator Kalifornii wysłał jakieś złoto Prezydentowi USA. Gdy mieszkańcy Nowego Jorku zobaczyli złoto,gorączka złota na prawdę się zaczęła. Przed 1850 populacja Kalifornii była 100,000.

2)Jacyś ludzie zakładają,że dużo złota, ale inni nie mieli aż tyle szczęścia. I co zdarzyło się Sam'owi Brennan i James'owi Marshall? Jeden z nich został milionerem ale innym człowiekiem nie. Możesz zgadywać kto został milionerem.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T10:42:33+01:00
1) Wszyscy w San Francisco odeszli ze swoich prac i zostali poszukiwaczami złota. San Francisco zostało prawie puste. W Sierpniu 1848 Gubernator Kalifornii wysłał trochę złota do Prezydenta USA.
Kiedy ludzie z Nowego Jorku zobaczyli złoto, gorączka złota naprawdę się zaczęła. W 1850 populacja Kalifornii spadła do 100,000.
2) Niektórzy odnaleźli mnóstwo złota, ale inni nie byli szczęśliwi. A co się stało z Samem Brennanem oraz Jamesem Marshallem? Jeden z nich został milionerem, ale drugi nie. Czy wiesz który został milionerem?