Odpowiedzi

2010-01-30T10:41:24+01:00
1.
Większość z nas słyszała o prehistorycznej, "prasłowiańskiej" osadzie w Biskupinie. Tymczasem, jeszcze na początku lat 30 XX w. o biskupińskim grodzie nie było wiadomo. Do jego odkrycia doszło przypadkiem, podczas wycieczki szkolnej. Wówczas to młody nauczyciel pobliskiej szkoły, Walenty Szwajcer, zauważył sterczące z wody przy brzegu Jeziora Biskupińskiego pale. Szybko skojarzył, że są to szczyty zatopionych domów. Swoim odkryciem starał się zainteresować różne instytucje. Udał się do Starostwa Powiatowego, do Kuratorium Oświaty, a nawet na policję. Wszędzie odprawiano go z kwitkiem. W końcu trafił do Działu Prehistorycznego Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu. Tam sprawą zajęto się poważnie.
Do Biskupina przyjechał wkrótce profesor Józef Kostrzewski. Z jego inicjatywy w roku 1934 rozpoczęto wykopaliska. W krótkim czasie przybrały one rozmiary niespotykane w dziejach polskiej archeologii. Liczne artykuły w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej, systematycznie informującej o sensacyjnych odkryciach ,sprawiły że Biskupin stał się sławny - i to nie tylko w Polsce, lecz w całym świecie.
Wykopaliska
Prace wykopaliskowe w Biskupinie trwały do roku 1974. Początkowo kierował nimi prof. Kostrzewski, a w okresie powojennym jego wcześniejszy asystent (wówczas magister) prof. Zdzisław Adam Rajewski. Według jego koncepcji rozbudowano w latach siedemdziesiątych rezerwat archeologiczny w Biskupinie, nadając mu obecny kształt.
Wiek Biskupina
Badania dendrochronologiczne świadczą, że osada w Biskupinie powstała w VIII wieku p.n.e. Udało się nawet ustalić szczegółowe (z dokładnością do roku!) daty ścięcia drzew użytych jako budulec osady. I tak okazało się, że drewno dębowe użyte na budowę Biskupina było ścinane w latach 747 - 722 p.n.e., z czego ponad połowę ścięto w czasie zimy 738/737 p.n.e.
Społeczność
Wykopaliska w Biskupinie dostarczyły wiele materiału na temat kultury materialnej i struktury społecznej żyjącej w osadzie społeczności. Jednolity charakter zabudowy wskazuje na to, że zamieszkująca biskupiński gród ludność była mało zróżnicowana. Najprawdopodobniej było to stadium pierwotnej wspólnoty rodowej.
Charakterystyka osady
Gród biskupiński znajdował się na wyspie o powierzchni ok. 2 hektary. Całą osadę otaczał częstokół - falochron i wał obronny o wysokości 6 metrów. Ze stałym lądem łączył ją pomost o długości 120 m, który wiódł do masywnej bramy, zwieńczonej wieżą strażniczą. Zabudowę osady tworzyło około 100 prawie jednakowych, drewnianych domów, z których każdy składał się z dwóch pomieszczeń - przedsionka i izby. Domy te, których powierzchnia wynosiła od 70 do 90 m kw., były uszeregowane w trzynaście rzędów, przedzielonych wyłożonymi drewnem "ulicami". W każdym domu mieszkała jedna rodzina, składająca się z 7 - 10 osób. Najprawdopodobniej więc w Biskupinie żyło od 700 do 1000 ludzi. Zajmowali się oni głównie uprawą roli, hodowlą zwierząt gospodarskich i rzemiosłem, zaś w znacznie mniejszym stopniu myślistwem i rybołówstwem.
2.
Religia:
Generalnie obrządek ciałopalny oznacza wiarę w przewagę pierwiastka duchowego istoty ludzkiej. Poprzez spalenie powłoki cielesnej, dusza jest uwalniana i oczyszczana, by mogła odejść w zaświaty/połączyć się z bytem boskim. Często centralnym bóstwem jest słońce, jako ogień sam w sobie, ale także jako światło i ciepło, odnawiające i przywołujące życie (np. po zimie - to ludy rolnicze). Symbolem wędrówki duszy ku słońcu bywa często ptak (w kulturze łużyckiej znane są figurki i grzechotki w kształcie ptaków wodnych), pojmowany czasem jako pośrednik między światem żywych i zmarłych.
Spotkałem się też z drugą teorią (którą wcale nie wyklucza tej pierwszej). Niektórzy znjadują podobieństwa kręgu pól popielnicowych i kultury greckiej okresu geometrycznego (Wieki Ciemne, VII-VI w. p.n.e.). Religię grecką znamy dość dobrze, choć z nieco późniejszych czasów. Mamy więc ukształtowany panteon. Tyle, że w pierwotnej wersji religii greckiej nie ma Heliosa (to późny wynalazek). Rolę bóstwa solarnego pełnił z początku Apollo. Mimo, że Zeus jest najważniejszym bogiem, warto zauważyć, że najważniejsze greckie świątynie były poświęcone Apollinowi, co może być pozostałością po wcześniejszej, nieco innej hierarchii bóstw greckich. Religia ludności kultury łużyckiej mogła być trochę podobna.

Nie wiem czy takie coś może być.Ja mam taką wielką książkę o biskupinie.Ale to jest dla studentów dlatego mogą być takie dziwne i nie zrozumiałe słowa.

13 3 13
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T10:41:57+01:00
1.Jeszcze na początku lat 30 XX w. o biskupińskim grodzie nie było wiadomo. Do jego odkrycia doszło przypadkiem, podczas wycieczki szkolnej. Wówczas to młody nauczyciel pobliskiej szkoły, Walenty Szwajcer, zauważył sterczące z wody przy brzegu Jeziora Biskupińskiego pale. Szybko skojarzył, że są to szczyty zatopionych domów. Swoim odkryciem starał się zainteresować różne instytucje. Udał się do Starostwa Powiatowego, do Kuratorium Oświaty, a nawet na policję. Wszędzie odprawiano go z kwitkiem. W końcu trafił do Działu Prehistorycznego Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu. Tam sprawą zajęto się poważnie.

2.Jak w każdym ludzie rolniczo-zbierackim, większość wierzeń opartych było o siły przyrody i strach przed nimi. Spotykane symbole mogą świadczyć, że jedno z bóstw utożsamiane było ze słońcem. Wiele z elementów znalezionych miało nie tylko znaczenie religijne, lecz również stanowiło zabawki dla dzieci. Przykładem może być kołatka, która służyła do odganiania złych mocy, lecz również jako grzechotka dla dziecka.Kultowy charakter miało w kulturze łużyckiej, czyli również ludu zamieszkującego Biskupin, ludożerstwo. O ile w Biskupinie takich śladów nie znaleziono, to jednak stosowanie kultu ludożerstwa w innych obiektach tej kultury jest niezaprzeczalne.
Po śmierci ciało człowieka było palone na stosie, a przepalone kości zbierano do urny. Znalezienie pośród tych kości również kości zwierzęcych jak i stopionych przedmiotów żelaznych i z brązu stanowi świadectwo, że zmarłego wyposażano do życia po śmierci w przedmioty i jedzenie, których używał za życia.powinno być dobrze:*
15 4 15
2010-01-30T10:42:27+01:00
1.Napisz w jaki sposób doszło do odkrycia Osady w Biskupinie.
Biskupin był położony na jezioże i w jezioże podniusł się poziom wody i zalało osadę ale w ostatnich czasach poziom się obniżył i ludzie zauważyli że z wody wystają kijki od palisady i odkryli biskupin
2.Opisz wierzenia mieszkańców Biskupina
ludzie w biskupinie byli poganami i oddawali się wielu bustwom
17 3 17