Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T15:09:00+02:00
W szynach kolejowych , w termometrach , w mostach , itp ; )
18 3 18
2009-10-05T15:20:51+02:00
Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych;
a)doświadczenie z dylatoskopem i pierścieniem Gravesanda
b)praktyczne wykorzystanie zjawiska rozszerzalności temp. cial stałych:
*przerwy dylatacyjne: na torach kolejowych, mostach , lotniskach
*druty telefoniczne
*bimetal:żelazko, czajnik,czujniki przeciwpożarowe
Rozszerzalność temperaturowa cieczy:
*zjawisko to znalazło praktyczne wykorzystanie w termometrach cieczowych
35 4 35