Tylko piszcie tak: dane , szukane i rozwiązanie do każdego podpunktu. Dam Naj kto pierwszy odpowie!
Dziewczynka na ślizgawce osiągnęła szybkość o wartości 2m/s w czasie 5 sekund od chwili startu.
Jechała dalej z tą samą szybkością przez 10 sekund, a następnie zaczęła zwalniać i zatrzymała się po 3 sekundach.
a) jak daleko ujechała dziewczynka w ciągu pierwszych 5sekund
b) oblicz jaką drogę pokonała od startu do momentu zatrzymania się
c) oblicz jej przyspieszenie w ciągu pierwszych 5 sekund

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T11:17:55+01:00
Najpierw ruch jedn. przyspieszony
a=Δv/Δt
Δv=2m/s-0m/s=2m/s
Δt=5s
a=2m/s:5s=0,4 m/s²

S1=at²/2
S1=0,4 m/s²*(5s)²/2
S1=5 m

potem ruch jednostajny
v= 2m/s
t=10s
S2=vt
S2= 2m/s*10s
S2=20m

na końcu ruch jedn. opóźniony
a=Δv/Δt
Δv=2m/s
Δt=3s
a=2m/s:3s=2/3 m/s²

S3=at²/2
S3=2/3 m/s²*(3s)²/2
S3=3 m

Cała droga wynosi: 5m+20m+3m=28metrów
1 5 1