MOŻE TO KTOŚ PRZETŁUMACZYĆ? TYLKO PROSZĘ ŻEBY TEGO NIE WRZUCAĆ DO TYCH BADZIEWNYCH TRANSLATORÓW NA GOOGLACH TYLKO SAMEMU SPRÓBOWAĆ----------On the one hand, a commercially successful film is reflected in confidence in the economy, and on the other, in these times of increased terrorism and war people benefit from the esapism offered by fantasty to take their minds off political troubles.

2

Odpowiedzi

2010-01-30T11:17:08+01:00
Z jednej strony, sukces komercyjny filmu znajduje odzwierciedlenie w zaufaniu w gospodarce, a z drugiej, w tych czasach wzrasta terroryzm i wojny ludzkie korzystają z pism oferowanych przez fantastyków w celu unieważnieniu ich politycznych kłopotów.


powinno być dobrze:*
2010-01-30T13:04:20+01:00
komercyjnie pomyślny film jest odbity w zaufaniu w gospodarce i na innym, w te razy wzrośniętego terroryzmu i ludzie wojny odnoszą korzyść Z jednej stronyod esapism zaoferowanego przez fantasty wziąć ich umysły poza politycznymi problemami.