Odpowiedzi

2009-10-05T15:07:50+02:00
Enzymy są to substancje obniżające energię aktywacji, czyli energię potrzebną do zajścia reakcji.Enzymy stanowia większość białek komórkowych, mogą działać także poza komórką(np. enzymy trawienne)
Enzymy proste składają się tylko z białek.Enzymy złożone składają się z białka(apoenzymu) i koenzymu(grupy prostetycznej)
DO koenzymów należeć mogą m.in.:
-ATP-(kwas adenozynotrójfosforanowy)
-NAD ( dwunukleotyd nikotynoamidoadeninowy)
-NADP-(fosforan dwunukleotydu nikotynoamidoadeninowego)
-FAD ( dwunukleotyd flawinoadeninowy)
_CoA (koenzym A)
_witaminy z grupy B
-jony Fe, Zn.Cu, Mg, Co,Ca,
Kążdy enzym posiada centrum aktywne i centrum allosteryczne.

CENTRUM AKTYWNE- utworzone przez kilka aminokwasów, przez które enzym łączy sie z substratem tworząc kompleks enzym-substrat.
CENTRUM ALLOSTERYCZNE- znajduje się po przeciwnej stronie niż centrum aktywne. W miejscu tym przy nadmiarze rozłożonego substratu odkładają się produkty...
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T15:12:03+02:00
Spośród wielu białek regulatorowych bardzo duże znaczenie dla komórek naszego organizmu mają enzymy -białka pełniące funkcję biokatalizatorów. Enzymy znacznie przyspieszają zachodzące w komórkach reakcje chemiczne. Każde białko enzymatyczne ma centrum aktywne, do którego pasuje tylko jeden rodzaj substratu.
Wchodzący do centrum aktywnego substrat tworzy z enzymem nietrwały kompleks enzym-substrat, który rozpada się następnie na produkt i enzym.
Enzymów jest tak dużo, że musiano podzielić je na grupy, na przykład ligazy (syntetazy) katalizujące tworzenie nowych wiązań chemicznych,czy hydrolazy przyspieszające reakcje rozpadu przebiegające z udziałem wody. Poza hydrolazami większość enzymów to białka złożone, na przykład najważniejsze enzymy oddychania wewnątrzkomórkowego (części niebiałkowe tych enzymów to pochodne witamin z grupy B).
1 5 1