Odpowiedzi

2009-10-05T15:04:32+02:00
Jezus chciał nas nauczyć, jak powinniśmy się zwracać do Boga w sposób godny Jego uznania. Zawiera ona również odpowiedzi na niektóre doniosłe pytania. „Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię” (Mateusza 6:9). Słowa wstępne modlitwy wzorcowej pomagają nam zbliżyć się do Boga, ponieważ mówimy do Niego „nasz Ojcze”. Podobnie jak dziecko, które lubi przebywać w towarzystwie kochającego i wyrozumiałego ojca, możemy przystępować do naszego niebiańskiego Ojca, ufając, że On chętnie nas słucha.„Daj nam dzisiaj naszego chleba na ten dzień” (Mateusza 6:11). Nie jest to prośba o bogactwo. Jezus zachęca nas, byśmy się modlili o „chleb na ten dzień według potrzeby dnia” (Łukasza 11:3). Tak więc zgodnie z Modlitwą Pańską możemy zanosić prośby w przekonaniu, że jeśli kochamy Boga i jesteśmy Mu posłuszni, to On zaspokoi nasze codzienne potrzeby.
To tylko przykłady jakie korzysci mamy z tej modlitwy. Jest jeszcze wiele wiele innych jak by się głebiej zastanowic. Mówi tez ze w obliczu pokus nie jesteśmy zdani tylko na siebie ..

1 5 1
2009-10-05T16:30:24+02:00