Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T12:20:27+01:00
Promień koła opisanego na Δ równobocznym =⅔ h tego Δ

a=bok Δ
⅔h Δ=⅔a√3:2=⅓a√3

r koła=⅓a√3
pole koła=πr²=3,14×(⅓a√3)²=⅓a²≈0,33a²

poleΔ=a²√3:4
poleΔ=¼a²√3≈0,43a²

0,43a²=100%
0,33 a²=x%
x=0,33×100:0,43≈76.74%
odp. pole trójkąta stanowi około 76,74% pola koła