Odpowiedzi

2010-01-30T11:45:53+01:00
Maria Skłodowska Curie (1867-1934), profesor fizyki w Sorbonie. Polka urodzona w Warszawie studiowała i pracowała naukowo we Francji. Badając zjawiska promieniotwórczości wykryte przez Becquerela udowodniła, że wszystkie chemiczne związki uranu i toru są promieniotwórcze, a zjawisko promieniotwórczości stanowi charakterystyczną cechę atomów tych pierwiastków. W wyniku niezwykle żmudnych i niebezpiecznych dla zdrowia badań, dokonała epokowego odkrycia dwóch dalszych pierwiastków o znacznie silniejszych niż uran i tor właściwościach promieniotwórczych, a mianowicie polonu i radu. Z biegiem lat opierając sie na pionierskich pracach Skłodowskiej , wykryto jeszcze około 40 dalszych pierwiastków promieniotwórczych, stwierdzając również własności promieniotwórcze naturalnych pierwiastków lżejszych, jak potasu, rubidu, samaru i lutetu.
1 5 1