Przygotowano 2 roztwory wodne kwasu octowego o różnych stężeniach molowych. Stężenie molowe jonów wodoru w obu roztworach były jednakowe. W roztworze I stopień dysocjacji CH3COOH wynosił 1%, a w II wynosił 0,1%. Podaj, który roztwór był bardziej stężony. Odp. uzasadnij.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-01T09:32:27+01:00
Stopień dysocjacji zalezy od stężenia elektrolitu i temperatury. Tyle, że im wieksza temperatura tym wyższy stopień dys. i im niższa- stopień nizszy. Inaczej ma sie zależność stpnia dysocjacji od stężenia. Im wyższe stężenie tym niższy stopień dys i odwrotnie. W takim razie w zadaniu w roztworze nr II był niższy stopień dysocjacji czyli stęzenie musi byc większe. c(I) <c(II)
3 5 3