Historia:
^ - pierwiastek
/ - kreska ułamkowa
' - do kwadratu
3^- pierwiastek trzeciego stopnia
-' - do potęg -1
" - do sześcianu
-" - do potęg -2
-"' - do potęg -3
` - do potęg 0
""- do potęg 4
""'- do potęg16
"'- do potęg 8
``- do potęg 5
```- do potęg 10
```"-do potęg 14
```'- do potęg 11
1. Zapisz w postaci jednej potengi
a)0,5' * 0,5""
b)(-2)""':(-2)"'
c)(7``)'
d)(1 1/3)``* 3``
e)12,4```:4```
f)17```" * 17```"
2. Oblicz
a)5" * 5"'/5```' : 5'
b)(3/7)``` * (14/3)```/(2")"
c)0,25" : 0,5"/5"
d)(1/3)-' * (1/3)-"
e)(2/5)-"' : (-2/5)-"
f)((0,2)-')-"'

2

Odpowiedzi

2009-10-05T15:18:49+02:00
1. Zapisz w postaci jednej potęgi
a)0,5² * 0,5⁴=0,5⁶
b)(-2)⁴:(-2)⁴=(-2)⁰
c)(7⁵)²=7¹⁰
d)(1 1/3)⁵* 3⁵=(4/3*3)⁵=4⁵
e)12,4¹⁰:4¹⁰=3,1¹⁰
f)17¹⁴ * 17¹⁴=17⁰

2. Oblicz
a)5³ * 5⁸/5¹¹ : 5²=5¹¹/5⁹=5²=25
b)(3/7)¹⁰ * (14/3)¹⁰/(2³)³=(3/7)¹⁰ * (14/3)¹⁰/2⁹=2¹⁰/2⁹=2¹=2
c)0,25³ : 0,5³/5³=0,5³/5³=0,1³=0,001
d)(1/3)⁻¹ * (1/3)⁻²=(⅓)⁻³=27
e)(2/5)⁻³ : (-2/5)⁻²=(⅖)⁻¹=5/2=2½
f)((0,2)⁻¹)⁻³=0,2³=0,008
1 5 1
2009-10-05T15:49:04+02:00
1. (0,5) do potgi 5.
2. 2 do potęgi 2 czyli 4;]
3.7 do potęgi 5.
4.