Z jakim przyśpieszeniem poruszało się ciało o masie 3kg, jeżeli działała na nie siła 5N?

Jaka siła musiałaby działać na samochód o masie1000kg, jadący z szybkością 20m/s, aby zatrzymać go w ciągu 2s?

Proszę o rozwiązanie obu zadań, wypisaniu danych i szukanych oraz wzorów i obliczeń.

3

Odpowiedzi

2010-01-30T11:54:18+01:00
1.
m= 3 kg
F = 5 N
a= ?
F = m*a
a = F/m
a = 5 N/3 kg
a = w przybliżeniu1,67 m/s^2
[N] = [kg*m/s^2]
zad.2.
m = 1000 kg
V = 20 m/s
t = 2 s
F = /
F = m*a ; a = V/t

F = m*V/t

F = 1000 kg *20 m/s/2 s
F = 10000 N = 10 kN ; kilo = 1000
2010-01-30T11:56:43+01:00
zad. 1Z jakim przyśpieszeniem poruszało się ciało o masie 3kg, jeżeli działała na nie siła 5N
Dane:
m=3kg
F=5N
Szukane
a=?
wzór a=F/m

obliczenia: a=5kg*m/s^
------------
3kg
a=1,6 m/s^ to ^ oznacza kwadrat

Zad. 2
Jaka siła musiałaby działać na samochód o masie1000kg, jadący z szybkością 20m/s, aby zatrzymać go w ciągu 2s?

Dane:
m=1000kg
v=20m/s
t=2s
Szukane
F=?
wzór
a=F/m trzeba go przekształcic
v*m/t=F
F= v*m/t

obliczenia: F=20m/s * 1000kg
---------------------
2s
F=10 000 N
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T12:03:07+01:00
1) Dane: m = 3 kg - masa
F = 5 N- siła
Szukane: a = ? - przyspieszenie
Wzór: F = m * a
a = F/m
Obliczenia:
a = 5 N/ 3 kg
a = ok. 1,7 m/s^2
Odp.: Przyspieszenie jest równe ok. 1,7 m/s^2.
2) Dane: m = 1000 kg - masa
a = 20 m/s : 2 s = 10 m/s^2 - opóźnienie
Wzór: F = m * a
Szukane: F = ? - siła
Obliczenia: F = m * a
F = 1000 kg * 10 m/s^2
F = 10 000 N
F = 10 kN
Odp.: Trzeba zadziałać siłą 10 kN.