Zadanie 1 .Poniżej podano wymiary kilku prostokątów. Dla każdego z nich oblicz stosunek długości krótszego boku do dłuższego. Odszukaj pary prostokątów podanych.

1. 12cm x 9cm
2. 6m x 12m
3. 1,5m x 7,5m
4. 15cm x 0,6m
5. 4cm x 8mm
6. 5,4m x 7,2m

Trójkąt A'B'C o obwodzie 48 cm jest podobny do trójkąta ABC o bokach długości 6cm, 8cm, 10cm. Najkrótszy bok trójkąta A'B'C ma długość ?

A.3 CM
B.4 CM
C. 9 CM
D. 12 CM

PROSZĘ O OBLICZENIA.

2

Odpowiedzi

2010-01-30T11:56:29+01:00
Zad.1
1. 12cm x 9cm
9/12=3/4
2. 6m x 12m
6/12=1/2
3. 1,5m x 7,5m
1,5/7,5=3/14
4. 15cm x 0,6m
0,6m=60cm
15/60=1/4

5. 4cm x 8mm
4cm=40mm
8/40=1/5
6. 5,4m x 7,2m
5,4/7,2=2,7/3,6=27/36=3/4

Prostokąty 3 i 6 są do siebie podobne.

zad.2
6+8+10=24
Obw ABC=24 cm
Obw A'B'C' = 48cm

12+16+20=48cm
Odp. D. 12 CM
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-30T12:05:05+01:00
Zad. 1
1. 12cm x 9cm
⁹/₁₂ = ¾
2. 6m x 12m
⁶/₁₂ = ½
3. 1,5m x 7,5m
¹,⁵/₇,₅ = ⅕
4. 15cm x 0,6m
¹⁵/₆₀ = ¼
5. 4cm x 8mm
⁸/₄₀ = ⅕
6. 5,4m x 7,2m
⁵,⁴/₇,₂ = ¾

Odp. Pary trójkątów podobnych: 1 i 6; 3 i 5

Zad. 2
ObwΔABC = 6 + 8 + 10 = 24 cm
ObwΔA'B'C' = 48 cm

ObwΔA'B'C' : ObwΔABC = 48 : 24 = 2
Długość boków ΔA'B'C':
2 * 6 = 12
2* 8 = 16
2 * 10 = 20

Odp. Najkrótszy bok trójkąta A'B'C' ma długość 12 cm.
czyli odp. D
6 5 6