Prosze o pilne odpowiedzi na pytania:
1.Przedstaw główne wydarzenia związane z powstaniem państwa polskiego? Wymień sąsiadów polskich za czasów Mieszka 1?
2. Omów role zajazdu Gnieźnieńskiego. Uzasadnij stwierdzenie, że Otton 3 chciał zbudować Europe ojczyzn.
3.Które wydarzenia za rządu Bolesława Chrobrego uważasz za najważniejsze ?uzasadnij swój sąd ?
4. Dlaczego możemy twierdzić ,że polska za pierwszych piastów znalazła się nie odwołalnie w europie zachodniej?
5. Wyjaśnij jak rozumiesz podział zaproponowany prze biskupa Adalderona?
6. Opisz system należności feudalnych. Użyj pojęcia wasal, senior, suweren, inwestura,hołd lenny?
7. Jakie były przyczyny i skutki ustalenia danin w naturze ?
8. Jak rozumiesz pojęcie gospodarka samowystarczalna ?
9. Co oznacza pojęcia pokój boży ?
10. Porównaj omawiany podział społeczeństwa z jego podziałami po upadku cesartwa ?
11.Czy znajdujesz podobieństwa w ograniczeniach funkcjonowania handlu w epoce kształtowania się sytuacji gospodarczej w 6 - 7 wieku i w 10 - 11 wieku?
12. Oceń polityke Kazimierza Odnowiciela. Czy mógł prowadzic inną ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T13:13:43+01:00
1)-Pierwsi piastowie
Mieszko I
Bolesław Chrobry
Mieszko II lamber
Kazimierz Odnowiciel
Bolesław Śmiały Władysław Cherman
Bolesław Krzywousty
-Tereny zajęte przez Mieszka I
Wielkopolska, Mazowsze, ziemia łęczycka,Sieradzka,grody Czerwieńskie
-ORGANIZACJA PAŃSTWA MIESZKA I
*państwo patrymonialne(miało charakter patrymonialno militarny- władza oparta była na drużynie (wojsko było na utrzymaniu księcia)
*nie było stolic
*książę podróżował wraz z drużyną( zatrzymywali się i komesów -urzędnik który zajmował się grodem, musieli utrzymać księcia)
*grupa społeczna - kmiecie czyli chłopi którzy posiadali ziemię na własność mieli OBOWIĄZKI
-daniny9płacone w top warze)
-służba wojskowa
-musieli uczestniczyć w budowaniu i konserwowaniu grodu
mieli tez POWINNOŚCI
stan-chłopi musieli otrzymać księcia i dwór
stróża-musieli uczestniczyć w grodach i bródach
podwoda-obowiązek dostarczenia koni transportu
przesieka-obowiązek dbania o rogi
nagonka obowiązek uczestniczenia w polowaniu
WŁADZA OGRANICZONA PRZEZ MOŻNYCH
regalia-regale- uprawnienia księcia/uprawnienie
*miał prawo bicia monety regalia mennicza
regale górnicze-surowce-były wydobywane sól
regale ziemskie-książe miał prawo do łowienia ryb
*miał prawo dziedziczenia -władza oddawana często najstarszemu synowi
2) zjazd gnieźniejski
*rozluźnienie więzi zależności od Niemiec
*misyjne biskupstwo poznańskie
*wprowadzenie w życie postanowienia o utworzeniu metropolii gnieźniejskiej
*Chrobry został wyniesiony do godności
*zniesieni trybuty
*podarunki
*utworzenie trzech biskup: Kołobrzeg, Kraków , Wrocław
3)__Bolesław Chrobry po przejęciu władzy przez Mieszka I postanawia z chrystianizować państwo nadaj kościoły ziemie duchownym
zorganizował także misję chrystianizacyjną na której czele był Św Wojciech był on Czechem przybył do Bolesław Chrobrego, który przyjaźnił się z Ottonem III
4 3 4