Zad12. Mamusia Józka wybrała się na zakupy. Na szybie znalazła następujące wywieszki:

Bluzki Spodnie Kurtki Koszule

40% taniej 30% taniej 30% taniej 40% taniej


Skuszona ofertą mamusia Józka wstąpiła do sklepu, gdzie towar miał wywieszone ceny sprzed obniżki. Mamusia Józka kupiła według wywieszonych cen 2 bluzki po 40 złotych każda, spodnie za 150 złotych, kurtkę za 200 złotych i 3 koszule po 50 złotych. Ile zapłaciła za zakupy?


Zad13. Gospodarz kupił worek soli i postawił go w stodole. Po tygodniu okazało się, że waży on 26kg, czyli o 4% więcej niż przy zakupie. Ile ważył worek soli przy zakupie?

Zad14. W klasach szóstych jest 90 uczniów, co stanowi 15% liczby uczniów szkoły. Ilu uczniów jest w tej szkole?

P.S.Dam najlepsze i wszystkie gwiazdki.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T12:10:44+01:00
Zadanie12

Bluzka kosztowała 40% taniej a mama Józki kupiła 2 bluzki
Obliczamy cenę jednej bluzki po przecenie:
40zł*0.40=16
40zł-16zł=24zł-->cena jednej bluzki

Teraz spodnie
150zł*0.30=45
150zł-45zł=105zł---->cena spodni
teraz kurtka
200zł*0.30=60zł
200zł-60zł=140zł---->Cena kurtki
teraz koszule
50zł*0,40=20
50zł-20=30--->cena jednej koszuli

teraz sumujemy:
2*24+105+140+3*30=383
Odpowiedz:Mama Józki zapłaciła za zakupy 383złotych

zadanie13
104% ------ 26kg
100% ------ x

104x = 100 × 26
104x = 2600
x = 2600÷104
x = 25

Odp. Worek soli przy zakupie ważył 25kg


zadanie14
90 - 15%
x - 100%

x=90*100/15
x=600

Odpowiedz:W tej szkole jest 600 uczniów

Pozdrawiam:)

2 3 2
2010-01-30T12:12:27+01:00
1.
cena bluzki po obniżce= 60% z 40 zł. = 60/100 x 40= 24 zł.
cena 2 bluzek= 24 x 2 = 48 zł.

cena spodni po obniżce= 70% z 150 zł. = 70/100 x 150= 105 zł

cena kurtki po obniżce= 70% z 200= 70/100 x 200= 140 zł.

cena koszuli po obniżce= 60% z 50 zł= 60/100 x 50= 30zł
cena 3 koszul= 30 x 3= 90 zł.

cena całych zakupów: 48+105+140+90= 383zł.

2.
104% =26kg
1% = 26 : 104= 0.25kg
100%= 0.25 x 100= 25kg.
worek soli przy zakupie ważył 25kg.

3.
90 uczniów= 15%
1%= 90 : 15= 6 uczniów
100%= 100 x 6 = 600 uczniów

W całej szkole jest 600 uczniów.


miałam to ostatnio ma matmie więc na pewno jest dobrze. Proszę o naj i serdecznie pozdrawiam :]
3 4 3
2010-01-30T16:50:21+01:00
Zadanie12

Bluzka kosztowała 40% taniej. Mama kupiła dwie takie bluzki.
Cena 1 bluzki po przecenie:
40zł*0.40=16
40zł-16zł=24zł---cena 1 bluzki

Spodnie:
150zł*0.30=45
150zł-45zł=105zł---cena spodni
Kurtka
200zł*0.30=60zł
200zł-60zł=140zł---Cena kurtki
Koszule
50zł*0,40=20
50zł-20=30---cena jednej koszuli

Suma:
2*24+105+140+3*30=383
Odpowiedz: Mama Józki zapłaciła za zakupy 383 zł.

zadanie 13
104% ------ 26kg
100% ------ x

104x = 100 × 26
104x = 2600
x = 2600÷104
x = 25

Odp. Worek soli przy zakupie ważył 25kg


zadanie14
90 - 15%
x - 100%

x=90*100/15
x=600

Odpowiedz:W tej szkole jest 600 uczniów

Na pewno jest dobrze ;)
Pozdrawiam i życzę powodzenia w szkole :)
1 1 1