Wyjaśnij(krótko) pojęcia:
Polis-
Triera-
Heloci-
Teokracja-
Zikkuraty-
Akropol-
Partenon-
Styl dorycki-
joński-
korycki-
Olimpiada-
Antropogeneza-
Historiografia-
Kulty megalityczne-
solarne-
hominizacja-
rewolucja neolityczna-
falanga-
system irygacyjny-
sarkofagi-
nekropolia-
panteon-
edykt mediolański-
auspicje-
sobór-
synod-
herezja-
princeps-
geruzja-

DATY:

814p.n.e-
776p.n.e-
753p.n.e-
509p.n.e-
508p.n.e-
500p.n.e-
490p.n.e-
480p.n.e-
479p.n.e-
449p.n.e-
431-404p.n.e-
338p.n.e-
334p.n.e-
333p.n.e-
264p.n.e-
264-241p.n.e-
73-71p.n.e-
49-45p.n.e-
45p.n.e-
31p.n.e-
131-
392-
476-

POSTACIE:

Szy Huang Ti:
Hammurabi-
Demokryt-
Platon-
Arystoteles-
Juliusz Cezar-
Horacy-
Hanibal-
Spartakus-
Marek Aureliusz-
Romulus-
Tarkwiniusz Pyszny-
Kserkses-

2

Odpowiedzi

2010-01-30T12:30:34+01:00
Polis-wspólnota obywateli,miasto-państwo rządzone przez obywateli
triera-w starożytności okręt o trzech rzędach wioseł. Najbardziej znany i rozpowszechniony rodzaj okrętu w okresie klasycznym
Heloci-niewolnicy,chłopi w sparcie,byli pozbawieni praw obywatelskich i uprawiali ziemie obywateli
teokracja-ustrój państwowy, w którym najwyższą władzę sprawują kapłani.
zikkuraty-światynie
Akropol-wzniesienie lub skała poświecona bogom w grecji
Partenon-rzymska światynia poswiecona bogom,tam pogłębiano religie
Styl dorycki-jeden z najbardziej znanych porządków architektonicznych czasów starożytnych.
joński--jeden z trzech podstawowych porządków architektonicznych występujących w architekturze starożytnej Grecji. Posiada dwie odmiany: attycką i małoazjatycką, różniące się przede wszystkim detalami bazy i belkowania
koryncki-jeden z trzech podstawowych porządków architektonicznych występujących w architekturze starożytnej Grecji
Olimpiada-zawody sportowe
Historiografia-nauka o dziejach
hominizacja- etap ewolucji istot żywych charakteryzujący się pojawieniem się mózgu i świadomości refleksyjnej
rewolucja neolityczna-przejście z koczowniczego trybu życia związanego ze zbieractwem i łowiectwem do trybu życia osiadłego
falanga-szyk bojowy hoplitów
system irygacyjny system kanałów nawadniających, regulujących poziom wód
sarkofagi-grobowce faraonów
edykt mediolanski-edykt w mediolanie proklamacja zapewniająca wolność religijną,
Auspicje, w religii starożytnych Rzymian odczytywanie woli bogów z lotu
sobór-zgromadzenia
herezje -starożytności mianem tym określano autonomiczne szkoły filozoficzne
Geruzja - rada starszych w starożytnej Sparcie, główny organ władzy w oligarchii spartańskiej.
814p.n.e. Fenicjanie założyli Kartaginę
776p.n.e-pierwsza olimpiada
753r pne-powstanie Rzymu
509p.n.e- druga wojna punicka
490p.n.e-bitwa pod Salaminą
480p.n.e bitwa pod termopilami
479 r pne bitwa pod Platejami
31p.n.e- bitwa
45p.n.e- śmierc cezara
Hammurabi- władca babilonii
Platon filozof grecki
Arystoteles filozof grecki
Demokryt filozof gr
cezar
rzymski wódz, polityk i pisarz.
Horacy poeta rzymski
Spartakus najsławniejszy niewolnik
Romulus założyciel Rzymu
Tarkwiniusz Pyszny ostatni król rzymski
Kserkses władca Persji

mam nadzieję ze pomogłam :)23 4 23
2010-01-30T12:32:32+01:00
Polis była wspólnotą wolnych obywateli, w której decyzje o ich życiu były podejmowane przez zgromadzenie ludowe (mężczyzn). Poza wspólnotą znajdowali się niewolnicy, a mieszkający w niej na stałe cudzoziemcy nie mieli prawa głosu, podobnie jak kobiety. Najczęstszymi ustrojami w poleis były demokracja i oligarchia. Zdarzało się również, że władzę w państwie przejmował tyran (zazwyczaj przy poparciu części obywateli).
8 3 8