1.Wyznacz objętość i pole powierzchni całkowitej czworościanu foremnego, którego wysokość wynosi 4√3 cm

2.Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 2. Ściana boczna ostrosłupa tworzy z podstawą kąt α, taki, że α= ⅓. Pole podstawy ostrosłupa jest równe??

1

Odpowiedzi

2010-01-30T12:45:06+01:00
1. V- objętość
Pp- pole podstawy
H - wysokość
V=Pp*H
Pp=4√3(kwadrat)=16*3=48
V=48*4√3=192√3
Ppc=a(do potęgi 3)
Ppc= 4√3(do potęgi 3)=64*9=576