Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T12:07:35+01:00
A) 60 m/min = m/s
60m/60s=1 m/s

b) 300 cm/s = m/s
300cm=3m
3m/s
c) 36 km/h = m/s
36km=36000m
1h=3600s

36000m/3600s=10m/s

d) 20 m/s = km/h
20m=0,02km
1s=1/3600h

0,02km/(1/3600h)=2/100*3600=72km/h
1 1 1