Odpowiedzi

2009-10-05T15:50:55+02:00
Polityka - słowo wieloznaczne, które poddane
jest modyfikacjom i
któremu nadawana jest aksjologiczna barwa, zależna od
poglądów politycznych, przynależności partyjnej czy panującego ustroju.

Kościół nie powinien zajmować się w kwestiach politycznych, ponieważ kościół z polityką ma niewiele wspólnego. Lepiej by było, aby kościół nie wtrącał się do spraw politycznych.