Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T12:19:36+01:00
1) Przekształcenia w środowisku – np. odwadnianie terenu (zagrożenie dla gatunków wodno-błotnych), zalesianie muraw kserotermicznych (zagrożenie dla niektórych gatunków jaszczurek czy węży). Zbyt często tereny określane jako „nieużytki” zostają „zagospodarowane”, co powoduje zniszczenie siedlisk wielu gatunków zwierząt, w tym gadów.

2) Rozwój komunikacji – poza tym, że budowa dróg łączy się z niszczeniem naturalnych siedlisk, wiele gadów ginie pod kołami samochodów.

3) Zanieczyszczenie środowiska – wszystkie polskie gatunki gadów są mięsożerne, stanowią więc jedno z końcowych ogniw łańcucha pokarmowego. Tak więc są one w szczególny sposób narażone na bioakumulację metali ciężkich i pestycydów.

4) Umyślne tępienie przez ludzi – dotyczy zwłaszcza węży i beznogiej jaszczurki - padalca zwyczajnego – Anguis fragilis Linné. Zwierzęta te bywają mylone z jadowitą żmiją zygzakowatą – Vipera berus (Linné). Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. żmija, jako jedyny gad w Polsce, nie była chroniona. Obecnie objęta jest całkowitą ochroną. Powodem umieszczenia żmii na liście gatunków chronionych był między innymi fakt, iż często inne gady były mylone ze żmiją i zabijane. Kolejnym powodem ochrony była spadająca liczebność żmii, a także jej pożyteczna rola w tępieniu gryzoni. Mimo ochrony prawnej umyślne zabijanie węży wciąż ma miejsce.

5) Pozyskiwanie rzadkich gatunków do celów hodowlanych.

6) Introdukcja gatunków obcych, które konkurują z rodzimymi. Problem ten dotyczy żółwia błotnego, któremu zagrażać może wypuszczany z hodowli żółw czerwonolicy - Trachemys (Chrysemys) scripta elegans (Wied-Neuwied)3.

7) Tępienie przez zwierzęta domowe, np. psy, koty, a nawet kury mogące zjadać np. młode padalce. Nie jest to może znaczący problem, jednak właściciele zwierząt przebywający na terenach zamieszkiwanych przez gady powinni bardziej zwracać uwagę na zachowanie się zwierząt domowych.
2010-01-30T15:17:17+01:00
1. ochrona wody przed zanieczyszczeniami chemicznymi
2. można stawiać znaki ostrzegawcze i taśmy zabezpieczające zwierzęta przed wtargnięciem na drogę lub okresowo drogi te wyłączać z ruchu pojazdów
3.-nakładanie kar za niszczenie i usuwanie starych drzew i krzewów, skarp, urwisk,ponieważ są to środowiska życia płazów
4.właściciele psów czy innych zwierząt powinni pilnować swoich pupili,aby nie robiły krzywdy płazom jeśli np. znajdą je na polu czy łące
5.zapobieganie wysychaniu zbiorników wodnych
2010-01-30T16:13:02+01:00
1. Nie budować dróg blisko stawów lub bagien
2. Kontrola migrujących płazów
3. Montaż tablicy informacyjnej np. czynnej ochrony płazów
4. Utrzymanie równowagi biocenicznej