Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T12:40:06+01:00
Jasne, pomogę:) Podam Ci informacje z: vademecum operon , Encyklopedia geografii i moją własną wiedze:)
Trzęsienia ziemi to różnego rodzaju pojedyncze wstrząsy lub całe serie drgań skorupy ziemskiej zwiazane z nagłym przemieszczeniem magmy lub mas skalnych w skorupie ziemskiej. Wstrząsy rozchodza sie w postaci fal; sejsmicznych 25 000 km/godz. Trzęsienia powstają pod powierzchnią ziemi, lecz są odczuwane na jej powierzchni. Miejsce pod powierzchnią Ziemi, gdzie powstaje fala sejsmiczna, nazywamy hipocentrum. Miejsce położone bezpośrednio nad hipocentrum, gdzie fala sejsmiczna dociera najszybciej i drgania są najmocniejsze, nazywamy epicentrum.
Rodzaje trzęsień zeimi:
Ze względu na przyuczynę wyróżmniamy trzęsienia:
-tektoniczne (90%) - powstają w wyniku ruchów płyt tektonicznych w miejscach, gdzie w niedawnym czasie tworzyły sie góry
-wulkaniczne (7%) - są efektem gwałtownego rozprężania się gazów powstających ze stygnącej magmy i wydostających sie na powierzchnie.
-zapadowe (3%) - wywołane są zapadaniem sie stropów jaskiń lub chodników w kopalniach
Siła wstrząsów:
trzęsienia ziemi mierzymy:
-zamkniętą, 12-stopniowa skalą Marcallego, opartą na charakterystyce zniszczeń wywoływanych wstrząsami
- otwartą, 9-stopniową skalą Richtera, która podaje natężenie trzęsienia ziemi na podstawie skalio logarytmicznej
Rozmieszczenie trzęsień:
T.z. są zjawiskiem bardzo częstym. W ciągu roku sejsmografy notują około 10 000 wstrząsów. Trzęsienia światowe, których hipocentrum znajduje się na lądzie, występują średnio co 52 dni, na oceanie - co 28 dni. Aż 95% t.z. obejmuje krawędzie płyt litosfery. Trzęsienia te skupiają sie wzdłuż dwóch głównych linii:
1.wszystkie trzęsienia płytkie wystepują wzdłuż stref ryftowych
2.większość trzęsień głębokich zachodzi wzdłuż krawędzi Pacyfiku i linii rowów oceanicznych.
Najsilniejsze i najczęstsze trzęsienia nawiedzają Japonię, rejestruje sie tam ponad 1000 wstrząsów w ciągu roku. często ulegają wstrząsom wyspy Archipelagu Sundajskiego - 250 wstrząsów na rok, oraz zachodnie wybrzeża obu ameryk.
Kulę ziem,ska dzielimy na obszary asejsmiczne, na których t.z. nie występują (Europa Wschodnia, Syberia, Kanada, Brazylia) oraz obszary sejsmiczne, na których t.z. występują ( Alpy, Włochy, Tien-Szan, Birma, Filipiny, Meksyk). Obszary sporadycznych t.z. to obszary pensejsmiczne ( Rudawy, Ural, Appalachy, Bajkał).
Skutki trzęsień:
-zniszczenia budynków i straty w ludziach
-zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi
-zmiany w poziomie wód gruntowych
-lawiny i obsunięcia warstw skalnych
-tsunami
-wygięcia konstrukcji żelaznych, takich jak szyny kolejowe, mosty
Największe t.z. na świecie:
Indonezja w 2005r.
tangshan(Chiny) w 1976r
Indie w 1933r.
Ekwador w 1949r.
1 5 1