Ćw. historia dla 2 klasy gimnazjum. Przez wieki 2. Krystyna Polacka, Maciej Przybyliński, Stanisław Roszak, Jan Wendt.

Zad.3 str.47
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.
1.Wyjaśniej, na czym polega tzw. Trójpodział władzy, który pojawił się po raz pierwszy w Konstytucji USA i stał się podstawą wszystkich nowoczesnych konstytucji.
……………
2.Jaki urząd wprowadziła po raz pierwszy w dziejach Amerykańska konstytucja?
……………….
Zad.2 str.48
Uzupełnij poniższy schemat.
1.Społeczeństwo francuskie w 18 w.
- stan 1 -……
-stan 2 -…….
-stan 3 -……
~…………
^Właściciele manufaktur i fabryk,czyli ……
^Robotnicy, biedota
~ ……..
Zad.3 str.48
Przeczytaj fragment Deklaracji praw Człowieka i Obywatela.
1.Jakie ideały głosiła Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela?
………….
2.Czyją pozycję osłabiało zlikwidowanie przywilejów stanowych?
………….

2

Odpowiedzi

2010-01-30T12:36:07+01:00
Zad.3 str.47
1 Trój podział władzy polegał na tym że władza dzieliła się na wykonawczą, sądowniczą i ustawodawczą.
2 Urząd prezydenta
Zad.2 str.48
- stan 1 -arystokracja
-stan 2 - duchowieństwo
-stan 3 - chłopi i mieszczan
Właściciele manufaktur i fabryk,czyli Przedsiębiorca
Zad.3 str.48
1Dokument ten miał na calu zapobiegnięcie nadużyciom władzy. Zakładała m.in.: wolność słowa i wyznania, równość wobec prawa, suwerenność narodu francuskiego oraz nienaruszalność praw własności.
2 Arystokracji i Duchowieństwa
3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T14:56:08+01:00
Zad.3 str.47
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.
1.Wyjaśniej, na czym polega tzw. Trójpodział władzy, który pojawił się po raz pierwszy w Konstytucji USA i stał się podstawą wszystkich nowoczesnych konstytucji.
Polegało na zapewnianiu ładu wewnętrznego i w celu ugruntowania sprawiedliwości. Postanowiono później, że rządy te powinny zachować odrębną władzę.
2.Jaki urząd wprowadziła po raz pierwszy w dziejach Amerykańska konstytucja?
Po raz pierwszy w dziejach konstytucja amerykańska wprowadziła rząd prezydenta i wiceprezydenta.
Zad.2 str.48
Uzupełnij poniższy schemat.
1.Społeczeństwo francuskie w 18 w.
- stan 1 arystokracja
-stan 2 -duchowieństwo
-stan 3 -chłopi i mieszczanie
~mieszczanie
^Właściciele manufaktur i fabryk,czyli burżuazja
^Robotnicy, biedota
~ chłopi.
Zad.3 str.48
Przeczytaj fragment Deklaracji praw Człowieka i Obywatela.
1.Jakie ideały głosiła Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela?
Wszyscy ludzie powinni być równi i mieć takie same prawa.
2.Czyją pozycję osłabiało zlikwidowanie przywilejów stanowych?
Osłabiło pozycję króla i arystokracji
2 5 2