Przeczytaj opis doświadczenia i obserwcje. Sformułuj wniosek. Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu bromowodorowego.

Do probówki z bromowodorem dodano wody z oranżem metylowym. Następnie zamknięto probówkę korkiem i ostrożnie nią wstrząśnięto.

Obserwacje: Oranż metylowy zabarwia się na czerwono.

Wniosek:...................................................................................

Równanie reakcji:.........................................................................

1

Odpowiedzi

2009-10-05T19:01:15+02:00
Wniosek: Rozpuszczając bromowodór w wodzie można otrzymać kwas bromowodorowy (stąd czerwona barwa oranżu metylowego)

Równanie reakcji:
HBr(gaz) + H₂O -> HBr(ciecz)
2 5 2