1.Wyjaśnij co to znaczy że ciało ma małą lub dużą bezwładność.
2.Lodołamacz o masie m=500 ton płynący z wyłączonym silnikiem z prędkością V1=10m/s zderzył się z krą i zaczął ja pchać przed sobą z prędkością V2=2m/s. Oblicz masę kry.
3.Silnik modelu rakiety wyrzuca w czasie t=2s masę m=0,2 kg gazu z szybkością V=2000 m/s.Oblicz siłę ciągu tego silnika.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T13:25:24+01:00
1.

Bezwładność ciał jest to dążenie ciała do zachowania kierunku, zwrotu i wartości prędkości w ruchu. Miarą bezwładności ciał jest ich masa.

Mała bezwładnośc = duza masa ciala
Duża bezwładnośc = mala masa ciala

2.

m1=500t = 500 000kg
v1= 10 m/s
v2= 2 m/s
m2 = ?
Po = Pk
m1*v1 = (m1+m2)*v2
m1*v1 – m1*v2 = m2*v2
m2 = [m1*(v1 - v2)] / v2

m2 = [500000kg*(10m/s – 8m/s)] / 2 m/s
m2 = 2000000kg = 2 000t

3.

wzór:
a=F/m
a=v/t
v/t=F/m
F*t=v*m /:t
F=v*m/t

dane:
v=2000m/s
m=0.2kg
t=2s

rozw:
F=2000m/s*0.2kg:2s [m/s*kg*1/s=kg*m/s²=N
F=200N

odp:sila ciagu silnika wynosi 200N

P.S Liczę na Naj ;D

3 4 3