Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-30T15:18:40+01:00
1/6
Wydarzenia i zmiany w polityce
Odzyskanie pomorza Gdańskiego w 1466 po wojnie trzynastoletniej
Wydarzenia i zmiany w ekonomii
Rozwój handlu za pośrednictwem Wisły i portów.
Wydarzenia i zmiany w kulturze
Wyjazd polaków na studia do włoch I francji.
2/7
a)
Polega na tym, że astronom obalił dotychczasowe utrwalony przez wiele stuleci pogląd, że Ziemia jest w Centrum wszechświata , a wszystkie inne planety i Słońce krążą wokół niej. Kopenik stwierdził, iż to Ziemia i pozostałe palnety krążą wokół Słońca.
b)
Astronom obawiał się ,że jego teoria może być odrzucona, może wydawać się niedorzeczna i dziwna współczesnym ludziom
c)
Kopernika skłonili do opublikowania jego dzieła, przyjaciele i profesorowie
1/9
Dzięki rozwojowi gospodarczemu we Włoszech możliwy był mecenat bogatych ludzi nad artystami.
1/14
Czy w czasach reformacji w Europie panowała tolerancja religijna/
NIE
ponieważ:
a) były wojny religijne
b)prezśladowali innowierców

Czy w XVI w. Rzeczpospolita była krajem tolerancji religijnej?
TAK
ponieważ:
a)nie było wojen religijnych
b)nieprześladowano innowierców
c)zaakceptowali akt

2/15
a)Rzeczpospolitą zamieszkiwali ludzie o różnej kulturze i narodowości, np.: Rysini, Żydzi, Tatarzy, Ukraincy.
b)Przez kilkaset lat w jednym państwie żyli i współdziałali katolicy, wyznawcy luteranizmu i kalwinizmu.

4/15
Reformacja przyczyniła się do rozkwitu kultur narodowych w Europiedzięki szkolnictwie, wielkim ruchom religijnym. Zakładano nowe akademie gdzie ludzie uczyli się czytania ipisania.

4/18
Mocne strony
-posiadanie herbu
-nietykalność majątku
-nietykalność osobista
-duże wpływy polityczne

Słabe strony
-prywatne armie
-ruch egzekucyjny

Szanse
Kiedy ktoś posiadał herb mógł korzystać z przywilejów, szlachta miała duży wpływ na rządy co ograniczyło rządy króla.